Atlas sukulentov XIV./2017

Po viacročnej odmlke pripravila Spoločnosť Cactaceae etc. nový diel najrozsiahlejšej encyklopédie venovanej iným sukulentným rastlinám (teda iným než z čeľade Cactaceae), s poradovým číslom XIV.

Listy s novo predstavenými druhmi (od napr. č. 521 Agave lechuguilla po č. 560 Stapelia surrecta) prinášajú užitočné množstvo informácií o spomínaných rastlinách v dnes už zaužívanej zostave: názov čeľade, rodu a druhu (príp. podrodu či poddruhu), etymológia (prečo sa rastlina volá ako sa volá), synonymá (všetky neplatné mená viažuce sa k predstavenému taxónu – aby skúsenejší pestovateľ vedel rastlinu správne zaradiť v rámci dnes bežného chaosu v pomenovaniach), potom nasleduje botanický popis, informácie o rozšírení v prírode, niekoľko poznámok viažucich sa k predstavenej rastline, dôležitou časťou sú pestovateľské skúseností, súpis dostupnej literatúry, kde sa možno dozvedieť viac a aj to, odkiaľ pochádza fotografia predstavenej rastliny.

Aj tento diel prináša široký záber z desiatok sukulentných čeľadí, tak aby sa časom súčasťou našej encyklopédie (vychádza od r. 1997) stali všetky čeľade s čo najväčším množstvom botanicky i pestovateľsky cenených druhov. Tento diel prináša rody a druhy z čeľadí: Agavaceae, Asphodelaceae/Aloaceae, Ruschioideae/Aizoaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, Asclepiadaceae, Asclepiadaceae/Apocynaceae. Aj tento ročník prináša 40 listov s farebnou titulnou stranou a čiernobielymi textami, ktoré uzatvárajú unikátne piktogramy, kde aj čitateľ, ktorý neovláda jazyk v ktorých je encyklopédia písaná (jazyk autorov je slovenčina alebo čeština), má dostatok grafických informácií o tom kde a ako pestovať predstavené rastliny, pri akých teplotách v zime aj v lete, ako často a kedy polievať a kedy nie, zaradenie rastlín do rôznych pestovateľských kategórií (napr. vhodné ako bonsaj…), s ozdobným telom či kvetom atď.

Cena jedného výtlačku je 280,- Kč v Čechách a 9,50 € na Slovensku, k čomu treba prirátať poštovné v jednotlivých krajinách podľa počtu objednaných exemplárov, čo platí aj pre objednávky do iných krajín Európy či sveta.

Objednávky v ČR prijíma: Ing. Lucie Bartoňová – email: bartonova.l@centrum.cz

Objednávky v SR prijíma: MUDr. Roman Staník – e-mail: roman23stanik@gmail.com

Ešte sú k dispozícii aj staršie ročníky Atlasu sukulentov, podmienky predaja vám poskytnú príjemcovia objednávok.

Translate »