GMO-free, s ručením obmedzeným

Na mediálnom poli u nás je akosi ticho. Asi úmyselne. Tým nemyslím na rozohrané politické hry okolo Ukrajiny, Sýrie atď. Myslím tým, teraz len a len, na problematiku GMO či GMO-free potravín. Ešte pred pár rokmi sa kde-tu niečo o GMO do novín a časopisov dostalo, ale dnes, okrem jednej – dvoch výnimiek, ticho ako hrobe. A ak to ticho zostane, ten hrob sa môže stať realitou.

Nie je žiadnym tajomstvom, že okrem vojen, ktoré majú potvrdzovať dominanciu veľmocí, sa časom, a to veľmi skoro, môžu rozpútať vojny o dve na seba nadväzujúce komodity, bytostne dôležité pre život – o pitnú vodu (alebo vodu ako takú) a o potraviny. Dnes hlad hýbe svetom ľudí, hoci by to tak byť nemuselo – asi 50 percent všetkých potravín vyrobených v rozvinutých krajinách skončí na skládkach odpadu. A situácia sa bude zhoršovať. Aby sa vraj tak nestalo, prichádzajú riešitelia problému s návrhmi, ako by sa aj ľudia budúcnosti mali dostať k potravinám, a to v čase ubúdania poľnohospodárskej pôdy a pod tlakom zhoršovania jej kvality. Tušíte správne – riešením majú byť GMO poľnohospodárske či živočíšne produkty a potom potraviny z nich vyrobené. Ich „otcovia-stvoritelia“ sľubujú ich kvalitu, bezpečnosť, dostatok a dostupnosť. Časom si ukážeme na nereálnosť a falošnosť ich sľubov, v zahraničnej tlači či iných zdrojoch informácií jestvuje dostatok dokladov o tom, že sľuby sú len dobrou marketingovou prácou tých, ktorým majú GMO produkty priniesť toľko a tak dlho očakávaný zisk. Možno aj preto dnes Spojené štáty tak tlačia (napriek tvrdeniu, že to tak nie je) na rýchle ukončenie rokovaní a na podpise dohody medzi USA a Európskou úniou (Dohoda o voľnom obchode medzi a USA – TTIP), ktorá by radikálne zmenila aj dnešný stav tunajšieho poľnohospodárstva a produkcie potravín, dodajme, že potom už bez jediného výstrelu.

Nazvime ich napr. – genetickí oligarchovia, aby sme nemuseli menovať rad firiem, ktoré majú natoľko silné ekonomické postavenie, že dokážu svojou aktivitou ohrozovať, aj existenčne, akékoľvek štáty, meniť ich politiku a robiť z nich závislé, doslova bábkové vlády (kedysi sa tomu hovorilo banánové republiky – akýkoľvek vyhľadávač vám tento pojem vysvetlí, ak to bude v jeho záujme…). Tak títo oligarchovia prišli pred desaťročiami na geniálnu myšlienku, aby poľnohospodárstvo sveta bolo založené (pozri vyššie spomenuté sľuby) na pestovaní „stvorenín“ z ich laboratórií, čím by získali doslova celosvetovú kontrolu nad produkciou potravín a tým aj nad životmi všetkých ľudí na svete, dnes žijúcich v domnele nezávislých štátoch. Čo by sa stalo s tými „neposlušnými“ krajinami, je ľahké si domyslieť.

Na túto cestu vyrazili dvomi metódami, ktoré sa niekde v dohľadnej budúcnosti spoja do jednej, pretože už nebude inej možnosti: jedna cesta predstavuje tvorbu geneticky modifikovaných organizmov (rastlín a aj živočíchov) a tá druhá postupné ovládnutie trhu so semenami obilnín, strukovín a zelenín (skupovaním odrôd od malých producentov a likvidáciou malých producentov semien a osív, nepredávaním semien na výsev, ale predávaním licencií na ich výsev, registrovaním všetkých takto získaných odrôd ako chránených značiek, ktoré už nikto nebude môcť slobodne množiť…). Môžete si povedať, že je to nejaká ďaleká budúcnosť, ktorá sa nás netýka. Omyl, týka – TTIP je na spadnutie – lídri Európskej únie zrádzajú „zverené obyvateľstvo“ – a dohodu by chceli podpísať už r. 2016. Všetko ostatné by bolo už len technické doriešenie detailov. Detailov s ďalekosiahlymi a podľa všetkého s nezvratnými dôsledkami. Skúste sa napr. informovať o tom, aké sú postoje slovenského ministerstva životného prostredia a či poľnohospodárstva, aké sú naše postoje k tejto otázke a ako chcú zabezpečiť kvalitné a bezpečné, prírodné a nie GMO-potraviny pre naše obyvateľstvo. Nikde, v žiadnom mejnstrímovom médiu som totiž nenašiel nič, asi aj preto, že to veľmi nebudú (alebo už nie sú) „naše“ médiá. Štátne orgány sú povinné dať vám požadované informácie.

GMO-free potraviny a otázka potravín by sa mali stať aj nemalou časťou volebných programov všetkých politických strán v nastávajúcom boji o parlamentné kreslá. Ako som mal možnosť oboznámiť sa s útržkami z ich predvolebných téz, zatiaľ žiadna z relevantných strán tak neurobila a ak tak neurobí v dohľadnom čase, o rok bude neskoro.

Budúcnosť sa totiž už začala…, s ručením nezaručeným.

Translate »